درباره ما

باشگاه 20 یک مجموعه ی و پک کامل برای توضیح خدمات باشگاه کارگزاری آگاه می باشد.

ما در این سایت به خدمت رسانی به صورت معرفی خریدار و فروشنده بسته های اعتباری و امتیازات باشگاه آگاه می پردازیم و در کانال تلگرامی @bashgah20 و پیچ اینستاگرام @bashgah.20 سعی می کنیم جدیدترین اخبار، پاسخ سوالات روزانه و توضیح خدمات باشگاه کارگزاری آگاه بپردازیم.

برای اینکه نسبت به خدمات ما اعتماد کامل ی پیداکنید، پیشنهاد می کنیم متن “چرا به ما اعتماد کنید؟” را مطالعه فرمائید.

* این سایت، کانال تلگرامی @bashgah20 و پیج اینستاگرام @bashgah.20 هیچگونه مسئولیتی را متوجه مجموعه کارگزاری آگاه نمی کند.*