درباره ما

باشگاه 20 یک مجموعه و پک کامل برای ارائه و توضیح خدمات باشگاه کارگزاری آگاه می باشد.

درباره باشگاه 20

ما در این سامانه، به خدمت رسانی به صورت معرفی خریدار و فروشنده بسته های اعتباری، وام، امتیازات و ژنولوژی باشگاه آگاه می پردازیم و در کانال تلگرامی @bashgah20 سعی می کنیم جدیدترین اخبار، پاسخ سوالات روزانه و توضیح خدمات باشگاه کارگزاری آگاه بپردازیم.

برای اینکه نسبت به خدمات ما اعتماد کامل ی پیداکنید، پیشنهاد می کنیم متن “چرا به ما اعتماد کنید؟” را مطالعه فرمائید.

* این سامانه، کانال تلگرامی @bashgah20 و پیج اینستاگرام @bourse_agah_20 هیچگونه مسئولیتی را متوجه مجموعه کارگزاری آگاه نمی کند.*