آخرین بسته ها

 • اعتبار

  ارزش

  5,000,000

  تومان

  مدت: 1 ماه

  قیمت: 150,000 تومان

  63 درصد

  خرید
 • اعتبار

  ارزش

  10,000,000

  تومان

  مدت: 1 ماه

  قیمت: 300,000 تومان

  63.9 درصد

  فروش
 • اعتبار

  ارزش

  50,000,000

  تومان

  مدت: 3 ماه

  قیمت: 5,450,000 تومان

  107.6 درصد

  خرید

آخرین امتیازات

 • امتیاز

  ارزش

  59,000

  تومان

  تعداد: 200,000

  قیمت هر امتیاز: 0.295 تومان

  خرید
 • امتیاز

  ارزش

  74,750

  تومان

  تعداد: 250,000

  قیمت هر امتیاز: 0.299 تومان

  خرید
 • امتیاز

  ارزش

  310,000

  تومان

  تعداد: 1,000,000

  قیمت هر امتیاز: 0.310 تومان

  خرید

آخرین وام ها

 • وام

  ارزش

  10,000,000

  تومان

  مدت: 3 ماه

  قیمت: 938,000 تومان

  78.6 درصد

  خرید
 • وام

  ارزش

  100,000,000

  تومان

  مدت: 6 ماه

  قیمت: 18,990,000 تومان

  89.9 درصد

  خرید
 • وام

  ارزش

  5,000,000

  تومان

  مدت: 3 ماه

  قیمت: 485,000 تومان

  84.7 درصد

  خرید

آخرین ژنولوژی ها

 • ژنولوژی

  مشتریان 50 هزار تومانی:

  1نفر

  کاربران 50 هزار تومانی:

  0 نفر

  قیمت: 24,000 تومان

  خرید
 • ژنولوژی

  مشتریان 50 هزار تومانی:

  11نفر

  کاربران 50 هزار تومانی:

  1 نفر

  قیمت: 300,000 تومان

  خرید
 • ژنولوژی

  مشتریان 50 هزار تومانی:

  25نفر

  کاربران 50 هزار تومانی:

  25 نفر

  قیمت: 1,000,000 تومان

  خرید
تخفیف کارمزد

تخفیف کارمزد

ما اعتقاد داریم بهترین مُبلغ هر نوع خدماتی کاربران آن می باشد. لذا سیستمی را در باشگاه 20 طراحی و تعبیه کرده ایم که کاربران باشگاه 20 از تخفیف کارمزد خرید و فروش بسته اعتباری تا صد درصد معاملات را بهره مند شوند. کافی است یک سری به دنیای مجازی اطرافتان بزنید و ببینید که […]

چرا به باشگاه 20 اعتماد کنید؟

چرا به باشگاه 20 اعتماد کنید؟

موضوع خرید اینترنتی، استفاده از خدمات اینترنتی و نحوه اعتماد به فروشگاه اینترنتی همیشه یکی از دغدغه خریداران اجناس و استفاده از خدمات بواسطه اینترنت می باشد. حال این موضوع می تواند اعتماد به باشگاه 20 باشد یا هر سامانه ای دیگری که به ارائه خدمات اینترنتی می پردازد.

نحوه ی انتقال بسته ی اعتباری، وام امتیاز

نحوه ی انتقال بسته ی اعتباری، وام امتیاز

فرض کنید قصد دارید یک بسته اعتباری یا وام را به یکی از دوستان‌تان منتقل نمایید، در این زمان تنها باید هزینه خرید بسته را در حساب بآشگاه خود داشته باشید و گیرنده لازم است شرایط دریافت اعتبار را دارا باشد. در این متن آموزش نحوه ی انتقال بسته ی اعتباری، وام امتیاز باشگاه آگاه را توضیح می دهیم.