آخرین بسته های اعتباری

  • اعتبار

    ارزش

    10,000,000

    تومان

    مدت: 3 ماه

    قیمت: 778,999 تومان

    48.3 درصد

    خرید
  • اعتبار

    ارزش

    20,000,000

    تومان

    مدت: 3 ماه

    قیمت: 1,573,999 تومان

    49.9 درصد

    خرید
  • اعتبار

    ارزش

    50,000,000

    تومان

    مدت: 3 ماه

    قیمت: 3,888,488 تومان

    48.1 درصد

    خرید

آخرین امتیازات

  • امتیاز

    ارزش

    210,000

    تومان

    تعداد: 700,000

    قیمت هر امتیاز:

    0.300 تومان

    خرید
  • امتیاز

    ارزش

    150,000

    تومان

    تعداد: 500,000

    قیمت هر امتیاز:

    0.300 تومان

    خرید
  • امتیاز

    ارزش

    300,000

    تومان

    تعداد: 1,000,000

    قیمت هر امتیاز:

    0.300 تومان

    خرید

آخرین وام ها

  • وام

    ارزش

    20,000,000

    تومان

    مدت: 3 ماه

    قیمت: 1,532,050 تومان

    45.9 درصد

    خرید
  • وام

    ارزش

    50,000,000

    تومان

    مدت: 3 ماه

    قیمت: 3,835,900 تومان

    46.1 درصد

    خرید
  • وام

    ارزش

    50,000,000

    تومان

    مدت: 3 ماه

    قیمت: 3,835,950 تومان

    46.1 درصد

    خرید

آخرین ژنولوژی ها

  • ژنولوژی

    مشتریان 50 هزار تومانی:

    19نفر

    کاربران 50 هزار تومانی:

    0 نفر

    قیمت:

    665,000 تومان

    خرید
  • ژنولوژی

    مشتریان 50 هزار تومانی:

    10نفر

    کاربران 50 هزار تومانی:

    7 نفر

    قیمت:

    350,000 تومان

    خرید
  • ژنولوژی

    مشتریان 50 هزار تومانی:

    8نفر

    کاربران 50 هزار تومانی:

    0 نفر

    قیمت:

    280,000 تومان

    خرید
باشگاه آگاه مکمل بورس

باشگاه آگاه مکمل بورس

در این متن کی خواهیم دلایل اینکه چرا باشگاه آگاه مکمل بورس هست را ذکر کنیم. باشگاه مشتریان کارگزاری آگاه چیست؟ هر کارگزار بورس مجموعه‌ای از خدمات را برای مشتریان خود در نظر گرفته است که کارگزاری آگاه این خدمات را از طریق سایت باشگاه به نشانی Bashgah.com به مشتریان خود ارائه می‌کند. در نظر […]

تخفیف کارمزد

تخفیف کارمزد

ما اعتقاد داریم بهترین مُبلغ هر نوع خدماتی کاربران آن می باشد. لذا سیستمی را در باشگاه 20 طراحی و تعبیه کرده ایم که کاربران باشگاه 20 از تخفیف کارمزد خرید و فروش بسته اعتباری تا صد درصد معاملات را بهره مند شوند. کافی است یک سری به دنیای مجازی اطرافتان بزنید و ببینید که […]

چرا به باشگاه 20 اعتماد کنید؟

چرا به باشگاه 20 اعتماد کنید؟

موضوع خرید اینترنتی، استفاده از خدمات اینترنتی و نحوه اعتماد به فروشگاه اینترنتی همیشه یکی از دغدغه خریداران اجناس و استفاده از خدمات بواسطه اینترنت می باشد. حال این موضوع می تواند اعتماد به باشگاه 20 باشد یا هر سامانه ای دیگری که به ارائه خدمات اینترنتی می پردازد.